Vị trí của bạn: kèo nhà cái w88 > kèo nhà cái w88 >

tuyển sinh đào tạo bóng đá vị thành niên _bfw6CGdc

tuyển sinh đào tạo bóng đá vị thành niên _bfw6CGdc

tuyển sinh đào tạo bóng đá vị thành niên (Kế hoạch đào tạo bóng đá vị thành niên) 1.

Điều kiện đăng ký 1.

về trẻ em tuyển sinh ; 2.

đã bầu họ tham gia vào các hoạt động tổ chức khác nhau do chính ; 3.

bầu họ làm thành viên của đội bóng đá trẻ đầu tiên; 4.

kèm theo huấn luyện viên trong suốt quá trình ; 5.

Phần thưởng bầu cử cho người chơi xuất sắc ; 6.

Nhận [UNK] 65183198; 3.

Điền vào "Mẫu đăng ký trình độ huấn luyện viên bóng đá"; Nếu bạn cần in vào thỏa thuận nhóm, vui lòng liên hệ qq Cặdavid Huấn luyện viên.

(7.

Huấn luyện viên thông báo qua điện thoại).

Th