Vị trí của bạn: kèo nhà cái w88 > kèo nhà cái w88 >

Net bảo vệ sân vận động _gZGm7gpP

Net bảo vệ sân vận động _gZGm7gpP

Net bảo vệ sân vận động [SEP], người bảo vệ sân vận động Teksen Channis Channel Channel Range Range Football Football Net cũng được gọi là [UNK] Thể thao Gaulbrawww [UNK] Nó là một mạng lưới hàng rào được thiết kế đặc biệt cho sân vận động.

Tỷ lệ sử dụng của nó là rất cao.

Các sản cm*20cm, mạng bảo vệ chủ yếu được chia thành hai loại: loại nhúng và loại mái.

Lưới của hàng rào sân vận động nhúng là 50 ~ 50 mm*50cm, nó trông gọn gàng.

Lưới của hàng rào sân vận động hàng đầu là 50-50 mm*50cm Lưới của hàng rào sân vận động được nhúng là 50 ~ 50 mm*50cm.

Mạng bảo vệ cũng có thể được cài đặt trên mạng dây ngoài trời, như