Vị trí của bạn: kèo nhà cái w88 > kèo nhà cái w88 >

Kế hoạch đào tạo bóng đá học sinh tiểu học _626bdFBK

Kế hoạch đào tạo bóng đá học sinh tiểu học _626bdFBK

Kế hoạch đào tạo bóng đá học sinh tiểu học (Biểu mẫu kế hoạch đào tạo bóng đá tiểu học) 99 tiêu chuẩn, bảng đào tạo bóng đá học sinh tiểu học (Bảng kế hoạch đào tạo bóng đá trường tiểu học) 99 Tiêu chuẩn bóng đá.

Các chương trình đào tạo cụ thể và giới thiệu huấn luyện viên.

Tiêu chuẩn biểu diễn: Thủ môn GO: Cách thủ môn khoảng 20 mét.

Ở góc khu vực bị hạn chế, cách điểm ném v 1.

(2) Mọi ngườ